Operatorul de activităţi comerciale pe internet www.eClean.ro, compania SC Guz Beauty Impex SRL stochează şi prelucreaza datele cu caracter personal, in conformitate cu Legea privind protecţia datelor cu caracter personal Nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Protejarea datelor dumneavoastră
Informaţiile personale pe care le furnizati în momentul achiziţionării sunt complet confidenţiale şi în nici un caz nu vor fi furnizate către terţi. Datele cu caracter personal vor fi folosite doar pentru activităţile asociate cu executarea comenzii.

La cererea scrisă a clientului datele personale pot fi şterse din baza de date.

Adresa de corespondenţă
SC Guz Beauty Impex SRL
Str. Veteranilor, Nr 13
Sector 6, Bucuresti
Romania

Program de lucru cu clientii
Luni-Vineri: 09:00-17:00

Tel: 0763.628.226

Email: office@eClean.ro

Modalităţi de dezabonare de la newsletter(ştergerea adresei din baza de date cu abonaţi)
In fiecare mesaj poţi apăsa butonul „Dezabonare”, iar pe pagina pe care vei fi redirecţionat trebuie să confirmi ştergerea din baza de date;
În contul de client poţi alege să nu mai primeşti newsletter-ul eClean.ro;
Trimite o cerere de dezabonare pe email la office@eclean.ro şi adresa ta va fi ştearsă din baza de date.

Ştergerea datelor personale
Dacă doreşti să ştergem toate date tale personale, trimite-ne o cerere la office@eClean.ro. Vom şterge imediat toate datele pesonale sau alte informaţii considerate sensibile.